Recerca

 • Xarxa temàtica "Estudis del Discurs"

  Entitat  finançadora: Generalitat de Catalunya. CIRIT (2000XT-00062).

  Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona.

  Durada: 1996 / 2001.

  Quantitat  de la subvenció: 600.000 ptes.

  Investigador/a responsable: Helena CALSAMIGLIA (Universitat Pompeu Fabra).

  Nombre de grups participants: 6 grups de recerca.

 • Xarxa temàtica "L'ensenyament de la llengua en situacions plurilingües"

  Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya. CIRIT (1997XT 00011).

  Entitats participants: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I (Castelló), Universitat de València, Universitat de Tarragona, Universitat de les Illes Balears, Universidad de Ginebra.

  Durada: 29-5-1997 / 30-5-1999.

  Quantitat  de la subvenció: 1.000.000 ptes.

  Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó.

 • Ensenyar i aprendre gramàtica a l’educació secundària obligatòria. Projecte de realització d’una obra pedagògica

  Entitat finançadora:  Fundació Enciclopèdia Catalana.

  Durada: 01-12-1999 / 11-12-1999.

  Quantitat de la subvenció: 2.000.000 ptes.

  Investigador/a Responsable: Anna Camps Mundó.

  Noms dels investigadors/es: Marta Milian Gubern, Teres Ribas Seix, Oriol Guasch Boyé.

 • Lingua: Language Alive

  Entitat finançadora: Comissió Europea  (Socrates Project TM-253020-NL-LA).

  Durada: 01-10-1995 /  01-10-1998.

  Quantitat  de la subvenció: 95.000 ECU.

  Investigador/a responsable: Rijlaarsdam, G., University of Amsterdam.

 • La actividad metalingüística en el aprendizaje de la lengua escrita

  Entitat finançadora: Dirección General de Enseñanza Superior. Subdirección General de Formación y Promoción del Conocimiento. (Ministerio de Educación y Cultura) DGES PB96-1218. (Resolució 1997-11-17).

  Entitats participants: Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura i de las Ciències Socials de la UAB.

  Durada: 1-12-1997 / 1-12-2000.