Recerca

 • Educació Plurilingüe

  Entitat finançadora:  Universitat Autònoma de Barcelona (Projecte d’Innovació Docent 210070).

  Durada: 01-09-2004 / 01-07-2005.

  Quantitat  de la subvenció: 3.000 €

  Investigador/a responsable: Teresa Ribas Seix.

  Noms dels Investigador/es: Oriol Guasch, Marta Milian, Montserrat Bigas, Conxita Màrquez, Josep Bonil.

 • El razonamiento metalingüístico de los escolares (RAME)

  Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología: DGI (BSO2001-1911).

  Durada: 28-12-2001 / 27-12-2004.  

  Quantitat de la subvenció: 27.646,55 €

  Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó (UAB).

 • La formació de mestres per a una educació plurilingüe

  Entitat finançadora: Comissió Interdepartamental d'Investigació i Innovació Tecnològica (CIRIT), Generalitat de Catalunya. Referencia del projecte: 171 MQD 2002.

  Durada: 2002 / 2003.

  Quantitat  de la subvenció: 5.000 €

  Investigador/a responsable: Teresa Ribas.

  Nombre d’investigadors/es participants: 4.

 • LINGUA: Task Based School Organisation for the Acquisition of Language in Europe (TABASCO)

  Entitat finançadora: Programa Sócrates – Lengua – Comunidad Económica Europea (87228-CP-1-2000-1-BE-LINGUA-LA).

  Entitats participants: Universitat d’ Amsterdam, Universitat d’ Oxford Brookes, Universitat de Montpellier 3, Universitat Autònoma de Barcelona, Ufficio Scolastico di Bergamo (Italia), Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO, Belgium).

  Durada: 2001 / 2003.

  Quantitat  de la subvenció: 300.000 €

 • Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat

  Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya CIRIT (1999XT 00036).

  Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Universidad de Valencia, Universidad de Alicante, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Buenos Aires.

  Durada: 2000 / 2002.

  Quantitat  de la subvenció: 1.400.000 ptes.

  Investigador/a responsable: Teresa Cabré Castellví (Universitat Pompeu Fabra).