Publicació

Publicació de materials docents i de consulta. Edició conjunta de M. Birello i A. Vilagrasa.

Referència bibliogràfica: Birello, M. i Vilagrasa, A., (2013), Bravissimo!2, Corso di italiano. Barcelona: Difusión; Firenze: Bulgarini ISBN: 978-84-15620-65-5

Barcelona.

Any 2013.