Publicació

Publicació de materials docents i de consulta. Edició conjunta de M. Birello i A. Vilagrasa.

Referència bibliogràfica: Birello, M. i Vilagrasa, A. (2013), Bravissimi!1 Italien 1ère année. Paris: Maison des Langues ISBN: 978-23-5685-176-5.

París.

Any 2013.