Publicació

Publicació de materials docents i de consulta. Edició conjunta de M. Birello i A. Vilagrasa.

Referència bibliogràfica: Birello, M. i Vilagrasa, A. (2014), Bravissmo! 1 Video e CD-rom con proposte didattiche. Barcellona: Casa delle Lingue ISBN: 978-84-8443-435-1

Barcelona, any 2014.