text

La gestió del contingut en l'escriptura de textos informatius en una aula de primer cicle d'E.S.O.

Any: 2014

Autora: Aina Reig 

Directora: Marta Milian

Màster Oficial de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i les Ciències Socials, UAB)

Xarxa temàtica "Estudis del Discurs"

Entitat  finançadora: Generalitat de Catalunya. CIRIT (2000XT-00062).

Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona.

Durada: 1996 / 2001.

Quantitat  de la subvenció: 600.000 ptes.

Investigador/a responsable: Helena CALSAMIGLIA (Universitat Pompeu Fabra).

Nombre de grups participants: 6 grups de recerca.