seqüència didàctica

Anàlisi del processos de comprensió lectora en una seqüència didàctica (Treball final de màster)

Any: 2010

Autora: Rosa Belana Vallcaneras

Directora: Teresa Ribas Seix

La construcció del saber metalingüístic. Estudi sobre l'aprenentatge de la gramàtica d'escolars de secundària en el marc d'una seqüencia didàctica (Tesi doctoral)

Any: 2010

Autor: Xavier Fontich Vicens

Directores: Anna Camps Mundó i Teresa Ribas Seix

Aproximación a un modelo de evaluación formativa del resumen del texto narrativo en inglés: la secuencia didáctica y la cooperación (Tesi doctoral)

Any: 2009

Autora: Generosa Lidón Barberá Laínez

Directora: Marta Milian Gubern

El efecto de la instrucción en el desarrollo de las estrategias de cortesía verbal en cartas de opinión a un periódico en el marco de la investigación en acción de una secuencia didáctica -alumnos de último curso de EOI- (Tesi doctoral)

Any: 2007

Autora: Inmaculada Garín Martínez

Directora: Marta Milian Gubern

L'ensenyament i l'aprenentatge de les explicacions orals a classe als estudiants de magisteri. Una seqüència didàctica (Tesi doctoral)

Any: 2000

Autora: Montserrat Vilà Santasusana

Directora: Anna Camps Mundó