raonament gramatical

El raonament metalingüístic: el pont entre l’ús i el coneixement sistemàtic de la llengua

Entitat finançadora:  Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (2005ARIE-10047).

Durada: 07-03-2006 / 06-03-2007.

Quantitat  de la subvenció: 7.800 €

Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó.

Noms dels investigadors/es: Marta Milian, Teresa Ribas, Oriol Guasch, Montserrat Bigas, Ros Gil, Xavier Fontich, Lola Ribelles, Juan Sánchez-Enciso, Teresa Verdaguer, Carmen Gracia.