plurilingüisme

Programas educativos interculturales bi o plurilingües (Treball final de màster)

Any: 2008

Autora: Judith Guadalupe Paez Paniagua

Director: Oriol Guasch Boyé

Plurilingüisme en contextos d'immigració (Treball de recerca)

Any: 2001

Autora: Carme Martín Manzano

Directora: Anna Camps Mundó

Xarxa Incentivadora de Recerca Educativa: Educació lingüística i literària en entorns de plurilingüisme (Xarxa Llera) (2006XIRE-00001) (2008XIRE-00003)

Entitat finançadora: DURSI / Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya).

Durada: 27-06-2006 / 31-12-2007

Quantitat de la subvenció: 160.000 €

Investigadora responsable: Anna Camps Mundó.

Durada: 01-01-2008 / 31-12-2009

Quantitat  de la subvenció: 90.000 €

Investigadora responsable: Oriol Guasch Boyé.

Xarxa temàtica "L'ensenyament de la llengua en situacions plurilingües"

Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya. CIRIT (1997XT 00011).

Entitats participants: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I (Castelló), Universitat de València, Universitat de Tarragona, Universitat de les Illes Balears, Universidad de Ginebra.

Durada: 29-5-1997 / 30-5-1999.

Quantitat  de la subvenció: 1.000.000 ptes.

Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó.