lingüística

La atención lingüística a los alumnos recién llegados al sistema educativo. El PASE, antes y después

Any: 2012
 
Autora: Elena Mestre Martí.
 
Directora: Carmen Rodríguez Gonzalo.

Xarxa temàtica "L’educació lingüística i la formació d’ensenyants en situacions multiculturals i multilingües"

Entidad financiadora: Generalitat de Catalunya. CIRIT (2000XT 00036) (2002XT 00041) (2004XT 00041).