interacció

La actividad metalingüística en situaciones plurilingües

Entitat finançadora: Dirección General de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2006-10417).

Durada: 01-10-2006 / 30-09-2009.

Quantitat de la subvenció: 32.012,76 €

Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó.

Xarxa temàtica "Estudis del Discurs"

Entitat  finançadora: Generalitat de Catalunya. CIRIT (2000XT-00062).

Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona.

Durada: 1996 / 2001.

Quantitat  de la subvenció: 600.000 ptes.

Investigador/a responsable: Helena CALSAMIGLIA (Universitat Pompeu Fabra).

Nombre de grups participants: 6 grups de recerca.