escriptura

Escriptura a la universitat i construcció de la identitat acadèmica. Anàlisi d'una intervenció didàctica a 1r curs

Any: 2014

Autora: Jordina Coromina

Directora: Marta Milian

Màster Oficial de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i les Ciències Socials, UAB)

La gestió del contingut en l'escriptura de textos informatius en una aula de primer cicle d'E.S.O.

Any: 2014

Autora: Aina Reig 

Directora: Marta Milian

Màster Oficial de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i les Ciències Socials, UAB)

Aproximación a los errores ortográficos en Secundaria. Análisis de dos pruebas escritas en 1º y 4º de ESO (Treball final de màster)

Any: 2013

Autora: Paula Ruiz Ruiz

Directora: Carmen Rodríguez Gonzalo

Estudio sobre la escritura de palabras homófonas en 2º de ESO (Treball final de màster)

Any: 2013

Autor: Roberto Enguídanos

Directora: Carmen Rodríguez Gonzalo

Las dificultades de aprendizaje del chino de los españoles adultos. Un análisis de errores en la escritura (Treball final de màster)

Any: 2013

Autora: Yuling Li

Directora: Carmen Rodríguez Gonzalo, Mª Dolores García Pastor