didàctica de la llengua

Escriptura a la universitat i construcció de la identitat acadèmica. Anàlisi d'una intervenció didàctica a 1r curs

Any: 2014

Autora: Jordina Coromina

Directora: Marta Milian

Màster Oficial de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i les Ciències Socials, UAB)

Infancia y pérdida. Madres mediadoras y álbumes ilustrados o cómo explicar lo inefable (Treball final de máster)

Any: 2013

Autora: Isabel Pérez Forneas

Directora: Marta Milian

Leer imágenes: construyendo caminos en el desarrollo de la argumentación en la primera infancia (Treball final de màster)

Any: 2013

Autora: Yeimi Arango

Directora: Marta Milian

El humor como hilo conductor en narraciones para niños (Treball final de màster)

Any: 2013

Autora: Carmenza Acuña

Directora: Marta Milian

Xarxa temàtica "L'ensenyament de la llengua en situacions plurilingües"

Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya. CIRIT (1997XT 00011).

Entitats participants: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I (Castelló), Universitat de València, Universitat de Tarragona, Universitat de les Illes Balears, Universidad de Ginebra.

Durada: 29-5-1997 / 30-5-1999.

Quantitat  de la subvenció: 1.000.000 ptes.

Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó.