currículum de l’educació obligatòria

La gestió del contingut en l'escriptura de textos informatius en una aula de primer cicle d'E.S.O.

Any: 2014

Autora: Aina Reig 

Directora: Marta Milian

Màster Oficial de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i les Ciències Socials, UAB)

Programa per al millorament de la llengua escrita (EMER 1988-006)

Entitat finançadora: Vicerectorat d’investigació i ICE de la UAB.

Durada: 1988 / 1989.

Quantitat  de la subvenció: 100.000 ptes

Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó.

Noms dels Investigador/es: Marta Milian, Teresa Ribas, Oriol Guasch, Xavier Luna, Montserrat Bigas, Mercè Clariana.