competència escrita

La incidencia de la reflexión sobre la lengua en la construcción de la competencia escrita

Entitat finançadora: Mineco

Durada: 01-01-2012 / 30-06-2015

Quantitat de la subvenció: 65.945 €

Investigadora responsable: Teresa Ribas Seix