aprenentatge de la llengua

Las dificultades de aprendizaje del chino de los españoles adultos. Un análisis de errores en la escritura (Treball final de màster)

Any: 2013

Autora: Yuling Li

Directora: Carmen Rodríguez Gonzalo, Mª Dolores García Pastor

El tractament integrat del verb a les assignatures de llengua catalana i llengua castellana a 2n d'ESO (Treball final de màster)

Any: 2013

Autora: Marina Casadellà

Director: Oriol Guasch