activitat metalingüística

Els valors del subjuntiu. Un estudi de cas sobre l'activitat metalingüística dels estudiants de secundària a partir del contrast modal (Tesi doctoral)

Any: 2013

Autora: Carme Durán Rivas

Directora: Teresa Ribas, Anna Camps

Ensenyar i aprendre gramàtica a l’educació secundària obligatòria. Projecte de realització d’una obra pedagògica

Entitat finançadora:  Fundació Enciclopèdia Catalana.

Durada: 01-12-1999 / 11-12-1999.

Quantitat de la subvenció: 2.000.000 ptes.

Investigador/a Responsable: Anna Camps Mundó.

Noms dels investigadors/es: Marta Milian Gubern, Teres Ribas Seix, Oriol Guasch Boyé.

El razonamiento metalingüístico de los escolares (RAME)

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología: DGI (BSO2001-1911).

Durada: 28-12-2001 / 27-12-2004.  

Quantitat de la subvenció: 27.646,55 €

Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó (UAB).

La actividad metalingüística en el aprendizaje de la lengua escrita

Entitat finançadora: Dirección General de Enseñanza Superior. Subdirección General de Formación y Promoción del Conocimiento. (Ministerio de Educación y Cultura) DGES PB96-1218. (Resolució 1997-11-17).

Entitats participants: Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura i de las Ciències Socials de la UAB.

Durada: 1-12-1997 / 1-12-2000.     

El raonament metalingüístic: el pont entre l’ús i el coneixement sistemàtic de la llengua

Entitat finançadora:  Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (2005ARIE-10047).

Durada: 07-03-2006 / 06-03-2007.

Quantitat  de la subvenció: 7.800 €

Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó.

Noms dels investigadors/es: Marta Milian, Teresa Ribas, Oriol Guasch, Montserrat Bigas, Ros Gil, Xavier Fontich, Lola Ribelles, Juan Sánchez-Enciso, Teresa Verdaguer, Carmen Gracia.