Guasch Boyé, Oriol

Horitzontal

Informació personal
Oriol Guasch

Guasch Boyé, Oriol

Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona

Adreça electrònica: oriol.guasch@uab.cat

 

Descripció

Llicenciat en Filologia i Lletres (Secció de Filologia Romànica - Subsecció Catalana) per la Universitat de Barcelona (1974).  Doctor en Filologia Romànica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1999). La seva activitat docent es desenvolupa fonamentalment a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, a les titulacions d’Educació Infantil i d’Educació Primària, al Màster de recerca en didàctica de la llengua i la literatura i al Màster de formació del professorat de secundària (especialitat Llengua i literatura)

La seva activitat investigadora s’ha centrat en l’ensenyament i l’aprenentatge de la composició escrita en segones llengües, l’ensenyament i l’aprenentatge de la gramàtica i la planificació de l’educació de l’educació plurilingüe. Les seves publicacions versen sobre aquests tres temes.

És membre del consell de redacció de la revista “Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura”.

Publicacions