Jornada

Organització de II Trobada començar a llegir i escriure. Acompanyar per aprendre a l’Educació Infantil i al Cicle Inicial. Participació i cloenda de la trobada conjuntament amb la professora Montserrat Fons.

ICE, Universitat Autònoma de Barcelona.

Dissabte 26 d’abril de 2014.