Innovació

 • Comunicació

  Comunicació 'Aprendizaje basado en problemas: una experiencia en Magisterio' en col·laboració amb Eduardo España i Paulina Ribera, dins de Ides 2013, Jornadas de Innovación Docente en la Educación Superior.

  Florida Universitaria, València.

  8-9 de julio de 2013.

 • Comunicació

  Comunicació 'Aproximación al análisis de las prácticas de los maestros noveles en relación con la competencia lectora de los alumnos de educación primaria', en col·laboració amb Mª José García Folgado i Montserrat Pérez Giménez, dins del Dissemination Conference Comenius Project Tel4EL

 • Conferència

  Conferencia 'Razones para enseñar gramática' dins de les Jornadas Getxolinguae del Departament d'Educació del Govern Basc.

  Berritzegune de Gexto, Bizkaia.

  16 de maig de 2013.

 • Comunicació

  Comunicació 'Treballar la gramàtica a l’aula de CLE a través dels gèneres discursius' dins de les Jornades Internacionals per a Professors de Català de l'Institut Ramon Llull i la Universitat de Vic. Publicació en preparació

  Vic.

  14-18 de juliol.

 • Comunicació

  Comunicació amb M. Vilà 'La llengua a l’ESO: reflexions i propostes', dins del II Simposi sobre l'Ensenyament de la Llengua i de la Literatura Catalanes de l'Institut d'Estudis Catalans i la UAB.

 • Ponència

  Ponència de 3 seminaris sobre Didàctica de la lectura i l'escriptura a l'EI i Cicle inicial. Participació conjunta amb la professora Montserrat Fons de la UB. Organitzats pels equips d'assessorament de Cantàbria a diferents equips de mestres de la província.

  Cantàbria.

 • Assessorament

  Assessorament del seminari de trenta hores sobre Alfabetització funcional i competències bàsiques de l'àrea de llengua. Encarregat pel Departament d'Ensenyament i l'ICE de la UAB.

  Escola Ribo Rubeo de Rubí.

  De gener a juny de 2013