Formació

Sessió 'Coneixements sobre el verb, la distinció temporal bàsica i els valors del temps verbal del present a l’educació primària. Compartint algunes reflexions sobre la construcció del saber gramatical a la classe de llengua'.

Organitzat pel Grup de Llengua de l’ICE de la UAB.

16 de maig de 2014