Docència

Docència en cursos de formació per a professorat de llengües estrangeres. Professora formadora de 'Insegnare e imparare italiano con i compiti' (7,5 hores).

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.

12-16 de agosto de 2013.